De Groene Loper

Publicatiedatum: 14 juli 2023

Nieuws over project: De Groene Loper

Het eerste grote project uit de visie 2030 Parkenlint tussen stad en dorp is De Groene Loper. Dit is de recreatief-ecologische zone ten noorden van Sint Pancras. In deze zone ligt de vaarverbinding die de gemeente Dijk en Waard realiseert.

De visieschets voor dit gebied (zie bovenstaande afbeelding) is op 16 maart besproken aan de gebiedstafel van het recreatieschap. Hieraan nemen vertegenwoordigers deel van belangenorganisaties. Op 3 april konden inwoners hun mening over het plan geven tijdens een inloopavond.

De provincie heeft besloten De Groene Loper onderdeel te maken van het NNN (nationaal natuurnetwerk Nederland), dit betekent onder andere dat er financiële middelen vrijkomen voor de aanleg van deze nieuwe natuur.

Er is opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om deze schets uit te werken. Hiervoor moeten ook diverse onderzoeken worden gedaan, zoals bodemonderzoek. Na deze uitwerking vindt een terugkoppeling plaats aan de mensen die hier om hebben gevraagd. We schatten in dat de uitwerking begin 2024 gereed is. Daarna starten de voorbereidingen voor de uitvoering.

 


Meer nieuws