Inzet medewerkers Esdégé-Reigersdaal bekrachtigd met overeenkomst

Publicatiedatum: 1 februari 2022

Al een paar jaar verrichten cliënten van Esdégé-Reigersdaal aanvullende werkzaamheden in recreatiegebied Geestmerambacht

Ze zorgen er met veel enthousiasme en inzet voor dat het gebied er keurig schoon en netjes uitziet.  Zo doen zij door weer en wind hand- en spandiensten zoals: snoeien van bomen en hagen, opruimen van zwerfafval, bladblazen, en het schoonhouden van stranden en terreinvoorzieningen. En dat ze nog veel meer in hun mars hebben, getuigen de zelfgemaakte en door hen opgehangen nestkastjes. In nauwe samenwerking met de uitvoeringsploeg van het recreatiegebied, dragen zij zo een maatschappelijk steentje bij aan de totale beleving van de bezoekers.

Om de samenwerking te bekrachtigen is er onlangs een samenwerkingsovereenkomst tussen Esdégé-Reigersdaal en Recreatieschap Geestmerambacht getekend. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de werkzaamheden, het beschikbaar stellen van materiaal en de noodzakelijke huisvesting. De overeenkomst is voor een periode van vijf jaar. Recreatieschap Geestmerambacht is blij om op deze wijze te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënten en de  participatiemaatschappij.

 


Meer nieuws