Geef je mening over Geestmerambacht en Park van Luna

Publicatiedatum: 24 juni 2019

Recreatieschap Geestmerambacht is bezig met een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna.

Een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna
Vragen die het recreatieschap stelt zijn: Hoe zorgen we ervoor dat we onze recreatiegebieden duurzaam kunnen blijven beheren? Hoe blijven we aangesloten bij de wensen van inwoners, partners en andere betrokkenen? De nieuwe gebiedsvisie moet een impuls zijn voor nieuwe ontwikkelingen in Geestmerambacht en Park van Luna.

Geef je mening over Geestmerambacht en Park van Luna!
Wat zou je graag willen doen in Geestmerambacht en/of Park van Luna? Welke beelden spreken jou aan? Wat mis je nu, of wat wil je juist niet terugzien in het gebied? Om hier achter te komen vragen we je de qr-code te scannen in het plaatje over klik op: https://gabpvl.swipocratie.nl

Life Energy - samen verkennen we de toekomst
Om Geestmerambacht en Park van Luna toekomstbestendig te maken is het ideeëndocument Life Energy gemaakt. Hierin zijn ideeën opgenomen die dienen als inspiratiebron voor nieuwe denk- en doerichtingen. 

Ook kan je met het recreatieschap in gesprek. Dat kan tijdens de volgende inloopmomenten:

  • Dinsdag 25 juni 14:00-18:00 bij Skeef in Heerhugowaard
  • Dinsdag 2 juli 14:00- 16:00 in Wijkcentrum Daalmeer in Alkmaar
  • Dinsdag 2 juli 16:00-18:00 in Wijkcentrum De Rietschoot in Alkmaar
  • Woensdag 3 juli 14:00-18:00 in Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk

Langs komen bij het beheerkantoor in Geestmerambacht aan de Klaregroetweg 1, in Noord-Scharwoude kan ook. Op de maandagen, dinsdagen en woensdagen tussen 10:00 en 14:00 uur in periode tussen 24 juni en 8 juli.

Wat doen we met alle meningen?
Op 8 juli organiseert het recreatieschap ’s avonds een bijeenkomst waarin de opbrengsten uit deze participatie in beeld brengen. Dan wordt er gewerkt aan een concretere invulling van de visie. Wie daar aan mee wil doen kan zich aanmelden. 

Life Energy
Om Geestmerambacht en Park van Luna toekomstbestendig te maken is het document Life Energy opgesteld. Dit document is een uitnodiging om samen met ons de toekomst van de recreatiegebieden vorm te geven: een inspiratiebron voor nieuwe denk- en doerichtingen. 

 


Meer nieuws