Bestuur

De gemeenten werken samen om de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

De organisatie en werkwijze van het recreatieschap staat beknopt beschreven op 2 A4-tjes. Bekijk deze hier.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Geestmerambacht. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd:

Gemeente Dijk en Waard - wethouders mevrouw A. Groot en de heer N.Langedijk
Gemeente Alkmaar - wethouders J. Nieuwenhuizen en R. te Beest.