Vastgoed

We vinden het belangrijk dat we op een transparante, doelmatige en gestructureerde wijze omgaan met de uitgifte van onroerend goed. Hier vind je informatie over de gebouwen en percelen grond die we nu aanbieden en ook wanneer het recreatieschap het voornemen heeft onroerend goed aan een specifieke partij uit te geven.

Het aanbod

Er is momenteel geen aanbod

De voornemens tot overeenkomst

Er zijn momenteel geen voornemens tot overeenkomst

Heb je een andere vraag over de beschikbaarheid van gronden en/of gebouwen, neem dan contact op met onze afdeling Vastgoed via Vastgoed-RNH@recreatienoordholland.nl