Voor ondernemers

Ben je als ondernemer op zoek naar een geschikte locatie in een unieke, natuurlijke omgeving? Denk dan eens aan de bijzondere recreatiegebieden van Geestmerambacht. Een prachtige plek middenin de natuur, op een steenworp van steden als Alkmaar en Heerhugowaard.

Geestmerambacht: genieten van natuur en recreatie
Geestmerambacht is populair bij natuurliefhebbers, sportievelingen en dagjesmensen. Het verrassende samenspel van land en water, variatie in landschappen en diverse recreatiemogelijkheden maken Geestmerambacht en Park van Luna heel interessant voor bezoekers. Maar ook voor ondernemers! Het gebied is goed bereikbaar en biedt bezoekers voldoende parkeerruimte. 

Ondernemen in Geestmerambacht?
Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen.

Heeft u toch een vraag over de beschikbaarheid van gronden en/of gebouwen, dan kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket via Ondernemersloket@recreatienoordholland.nl.

Wil je terreingebruik aanvragen?
Voor organisaties is het mogelijk een terrein te reserveren in Geestmerambacht of Park van Luna voor het organiseren van een evenement. Lees hier meer over op de pagina terreinverhuur

Aanvragen ventvergunning
Ook voor het aanvragen van een ventvergunning/vergunning voor een tijdelijke standplaats is een vergunning nodig van het recreatieschap. Neem hiervoor telefonisch contact op met de beheerder via 0226 - 391905. 

Aanbestedingsrichtlijn
Geestmerambacht heeft een aanbestedingsrichtlijn opgesteld ten behoeve van aanbesteding van werken, leveringen en diensten. Lees hier de volledige aanbestedingsrichtlijn.

Mandaat
Geestmerambacht heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatie Noord-Holland besluiten te nemenBekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Legesverordening
De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van een vergunning of een andere dienst zijn vastgelegd in de legesverordening.

Overige regelingen
Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Geestmerambacht zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Geestmerambacht, delegatie dagelijks bestuur uitbreiding Geestmerambacht, delegatie projectleiders uitbreiding Geestmerambacht en de raamovereenkomst Recreatie Noord-Holland.