Over het Uitvoeringsprogramma

Recreatieschap Geestmerambacht start met 14 kansrijke projecten in de periode 2022 - 2025: 

6 Overkoepelende opgaven/projecten:

 1. Samenhangend plan natuur en recreatie
 2. Ontwerpplan voor diverse actieparcoursen (uitdagingen)
 3. Gebiedsmarketingplan
 4. Energie en klimaat
 5. Omgevingsplan recreatiegebieden
 6. Extra Inkomsten

8 Gebiedsopgaven/projecten specifiek:

 1. Ontvangstgebied Zomerdel Noord
 2. Ontvangstgebied Zomerdel Zuid
 3. Geestmerambacht – Evenemententerrein (de Druppels) en Diepsmeer
 4. Koele Kreken, inclusief Geestmerloo
 5. Ontwikkellocatie Kanaaldijk 1
 6. Realisatie Groene Loper
 7. Ontvangst- en belevingsgebied Park van Luna
 8. Park van Luna Oost 

Lees meer over de visie en het uitvoeringsplan op; geestmerambacht.nl/visie-2030

Kijk voor meer informatie over een project op de projectenpagina