Voor ondernemers

TERREINHUUR
Voor organisaties is het mogelijk een terrein te reserveren in Geestmerambacht of het Park van Luna voor het organiseren van evenementen. Je kunt hierover contact opnemen met recreatieschap Geestmerambacht via info@geestmerambacht.nl

Voor het aanvragen van dit exclusief terreingebruik is het ook mogelijk gebruik te maken van het formulier aanvraag terreinhuur.

Voor evenementen met meer dan 5.000 bezoekers neem je contact op met:
Mark Schoots, telefoon: 06-81492245, e-mail: mschoots@recreatienoordholland.nl


VENTVERGUNNING
Ook voor het aanvragen van een ventvergunning/vergunning voor een tijdelijke standplaats is vergunning nodig van het recreatieschap. Neem hiervoor contact op met de beheerder: 0226 - 391905.

OP ZOEK NAAR NIEUWE ONDERNEMERS 
Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe ondernemers die op unieke locaties in Geestmerambacht recreatievoorzieningen kunnen realiseren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Mark Fransen via e-mail: ondernemersloket@recreatienoordholland.nl.

AANBESTEDINGSRICHTLIJN
De aanbestedingsrichtlijn vind je hier.

ONDERMANDAAT
De ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit vind je hier.

Overige documenten:
Organisatieverordening regeling basismandaat
Delegatie Dagelijks Bestuur Uitbreiding Geestmerambacht
Delegatie Projectleiders Uitbreiding Geestmerambacht
Mandaat-machtigingsbesluit
Raamovereenkomst Recreatie Noord-Holland