Voor bezoekers

Bij een bezoek aan recreatiegebied Geestmerambacht en Park van Luna gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur.

ALGEMENE VERORDENING

In de  Algemene Verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht staan de regels voor bezoekers. 

In de bijbehorende uitvoeringsregels zijn aangewezen: ruiterpaden, terreinen die verboden zijn voor honden en andere huisdieren, terreinen waar het is toegestaan te barbecueën en dagkampeerterreinen. Ook zijn er naaktrecreatieterreinen aangewezen en locaties voor watersport

Voor Geestmerloo is er een aparte uitvoeringsregel voor het hondenbeleid: 
Aanwijzen hondengebied Geestmerloo

Voor bepaalde activiteiten moet je toestemming aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag terreinhuur.

LEGESVERORDENING
Voor het aanvragen van een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

OVERIGE REGELS

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.

Wandelen met de hond
Gedurende de winter mogen honden vrij rondlopen door het hele gebied. Van 1 april tot 1 oktober moeten honden aan de lijn. In die periode mogen honden niet op de speelweiden en stranden komen.
Plattegrond wandelen met de hond Geestmerambacht
Plattegrond wandelen met de hond Park van Luna

KLACHTENREGELING
Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.
Klachten over het gedrag van medewerkers of bestuur kunnen via onderstaand formulier worden ingestuurd.

Voorletters*
Naam*
Adres*
Huisnr.*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnr.
E-mailadres
Rechtsvorm indiener*
Beschrijving van de klacht*
Code*