Kerncijfers

KERNCIJFERS 2017

Recreatief karakter
Water- en oeverrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping en horeca 

Oppervlakte
Huidig recreatiegebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 189 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken:
1.528.439

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 1.086.740,-
Exploitatieopbrengsten: 35,4%
Financiële baten: 0,1%
Provincie Noord-Holland: 30,4%
Gemeente Schagen: 1,0%
Gemeente Alkmaar: 17,6%
Gemeente Heerhugowaard: 9,9%
Gemeente Langedijk: 5,0%
Gemeente Bergen: 0,6%
Groenbeheerfonds (HAL): 0,0%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 1.922.526,-
Gebiedsbeheer: 69%
Bestuursadvisering: 5%
Financiën: 3%
Communicatie: 3%
Inrichting & Ontwikkeling: 9%
Secretariaat: 2%
Toezicht: 9%