Aanmelden terreingebruik

In Geestmerambacht en Park van Luna kun je op veel verschillende manieren het buitenleven ontdekken. Er zijn talloze mogelijkheden in onze gebieden om evenementen of activiteiten te organiseren. Echter kan dit niet altijd en overal, voordat je iets organiseert is er toestemming nodig van het Recreatieschap.

Beoordelen van het evenement en of activiteit
We letten altijd op de veiligheid, de impact op onze flora en fauna en of het terrein al in gebruik is door andere partijen. In de Algemene Verordening kun je alle regels voor bezoekers teruglezen. Soms is het nodig om nadere afspraken te maken over het gebruik en zijn hier kosten aan verbonden. We denken graag met je mee.

De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van een vergunning, ontheffing of een andere dienst zijn vastgelegd in de legesverordening.

Toestemming aanvragen
Toestemming vraag je aan door het formulier aanvraag terreingebruik in te vullen. Let op: de aanvraag dient bij voorkeur minimaal acht weken voor de datum waarop het gebruik van het terrein plaatsvindt te zijn ontvangen. 

Naast toestemming van het Recreatieschap Geestmerambacht kan ook goedkeuring of een vergunning nodig zijn van de gemeente op wiens grondgebied het evenement of de activiteit wordt georganiseerd en/of enig ander (overheids)orgaan. Je bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van een vergunning of het melden van het evenement bij de gemeente en het naleven van de voorwaarden en geldende regelgeving.