Natuurpark Geestmerloo

Recreatieschap Geestmerambacht vraagt aannemers om hun offerte te maken voor de aanleg van natuurpark Geestmerloo. Het bestek is opgesteld en de openbare aanbesteding is gestart. Volgens planning kan de opdracht in oktober worden verleend. In het voorjaar van 2020 zal het natuurpark klaar zijn en kunnen recreanten er gebruik van maken. Het bestek Inrichting Geestmerloo is gepubliceerd op Tenderned. De aanbesteding vindt plaats op 16 september 2019.

Het gebied aan de Nauertogt in Koedijk is in totaal 24 hectare groot. Het omvat een natuurbegraafplaats van 11 hectare en een speel-, wandel- en natuurgebied van 13 hectare. In het natuurpark is aan de westzijde ook een plek voor de stichting Bos der Omarming. 1,5 hectare mag gebruikt worden voor het aanplanten van herdenkingsbomen voor overleden kinderen die elders zijn begraven. Op hetbosderomarming.nl vind je meer informatie over de stichting.  

Op geestmerloo.nl vind je informatie over natuurbegraven. 

De inrichting van de zuidwestelijke helft van het natuurpark is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland

logo pnh // logo_pnh.jpg (4 K)

Vanuit de lucht gezien:

2018 Natuurpark Geestmerloo luchtfoto // 9-5-18_geestmerloo_5_voor_web.jpg (39 K)

De ontwerptekening:

Geestmerloo ontwerp met 2 bruggen  // ontwerp_met_2_bruggen_grote_versie.png (520 K)

Op 15 mei zijn de contracten getekend en is er een verhaal verschenen in Nieuwsblad de Koerier.

contractondertekening Geestmerloo // koedijk-img_2099.jpg (57 K)

Eerdere nieuwsberichten over Geestmerloo vind je hieronder:
Realisatie Natuurpark Geestmerloo april 2019 
Natuurpark Geestmerloo gaat door augustus 2018