Beleid

Recreatiegebied Geestmerambacht is in de afgelopen jaren uitgebreid. De visie voor de ontwikkeling van het gebied is geformuleerd in de ontwikkelingsvisie uit 2005. Deze visie is en blijft van kracht als fundament en toetsingskader voor de ontwikkelingen in het gebied. Het kader dat de ontwikkelingsvisie schetst, is geen gefixeerd eindplaatje, maar biedt voldoende ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en creatieve ideeën van recreatieondernemers. De oppervlakte en invulling van het gebied waar de visie over gaat, is als gevolg van de financieel-economische crisis aangepast.

Geestmerambacht onderscheidt zich van andere gebieden door een grote verscheidenheid aan landschappen en mogelijkheden voor uiteenlopende vromen van recreatie. Hét kenmerk van recreatiegebied Geestmerambacht is variatie.

Het inrichtingsproject richt zich op het creëren van de ruimtelijke mogelijkheden en het landschappelijk decor. In de ontwikkelingsvisie zijn daarvoor vier recreatieve zones en twee ontwikkelingsassen onderscheiden.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten:
Rapport ontwikkelingsvisie deel 1
Rapport ontwikkelingsvisie deel 2
Kaart ontwikkelingsvisie