Beleid

Recreatiegebied Geestmerambacht is in de afgelopen jaren uitgebreid. De visie voor de ontwikkeling van het gebied is geformuleerd in de ontwikkelingsvisie uit 2005

Geestmerambacht onderscheidt zich van andere gebieden door een grote verscheidenheid aan landschappen en mogelijkheden voor uiteenlopende vormen van recreatie. Hét kenmerk van recreatiegebied Geestmerambacht is variatie.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten:
Rapport ontwikkelingsvisie deel 1
Rapport ontwikkelingsvisie deel 2
Kaart ontwikkelingsvisie

Een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna 2020 en verder
Recreatieschap Geestmerambacht is samen met recreanten, inwoners, ondernemers en belanghebbenden bezig met een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna. Vragen die het recreatieschap stelt zijn: Hoe zorgen we ervoor dat we onze recreatiegebieden duurzaam kunnen blijven beheren? Hoe blijven we aangesloten bij de wensen van  recreanten, partners en andere betrokkenen? De nieuwe gebiedsvisie moet een impuls zijn voor nieuwe ontwikkelingen in Geestmerambacht en Park van Luna.

In oktober 2018 is het inspiratiedocument "Life Energy" gepresenteerd als basis voor deze nieuwe toekomstvisie voor de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna. 

Vervolgens zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin geïnteresseerden hun mening konden geven over de toekomst van de recreatiegebieden. Ook hebben we online meningen gevraagd via swipocratie. In de App kon je via het 'swipen' reageren op op foto's/stellingen over de toekomst van de recreatiegebieden. 

Meer informatie:
nieuwsbrief april 2019
nieuwsbrief juni 2019 
nieuwsbrief november 2019