Visie 2030 - Parkenlint tussen stad en dorp

Publicatiedatum: 12 februari 2021

Het algemeen bestuur heeft in de extra vergadering van 20 januari 2021 de definitieve Visie recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 vastgesteld

In deze visie zijn de ambities verwoord voor de toekomst van de recreatiegebieden Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna. 

Uitvoeringsplan
Ondertussen gaat het recreatieschap aan de slag met het uitvoeringsplan, en worden kansrijke projecten verder uitgewerkt. Dit doen we, net als met de visie, samen met stakeholders en inwoners van de gemeenten, ondernemers en verenigingen.   

Lees meer over de visie


Meer nieuws