2023 Parkeerplaats tegenover De Swaan

Update sluitingstijd toegangshek parkeerplaats tegenover De Swaan

Publicatiedatum: 20 september 2023

Dinsdag 11 september jl. heeft gemeente Dijk en Waard met het recreatieschap Geestmerambacht de pilot van de afsluiting van de parkeerplaats aan de Wagenweg besproken.

Wij hebben hieruit de ervaringen van omwonenden en ondernemers, politie, boa’s Dijk en Waard en onze boswachters meegenomen.

Wijziging van de sluitingstijd

Vanwege het eerder donker worden, is vanaf maandag 9 oktober de sluitingstijd van het parkeerterrein 18:00 uur i.p.v. 21:00 uur.

De openingstijd blijft 7:30 uur.

Uitkomst van de evaluatie

De algemene conclusie is dat de overlast sinds de afsluiting in de avond en nacht nagenoeg is verdwenen, doordat met name auto’s het terrein niet meer op kunnen. Hiermee hebben we geconstateerd dat het hekwerk daarmee een goede maatregel is om overlast te voorkomen. Wel zijn er enkele bezwaren binnengekomen, met name over auto’s die parkeren langs de Wagenweg en verplaatsing van de overlast verder de Wagenweg op.

Hoe nu verder

Het parkeerterrein en hekwerk zijn eigendom van het recreatieschap en Dijk en waard is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Gezamenlijk hebben we besloten om de bevindingen van de pilot aan het bestuur van het recreatieschap voor te leggen. Dus zowel de voors als de tegens en welke consequentie de afsluiting van het parkeerterrein heeft. Wij nemen daarbij de bevindingen van omwonenden en ondernemers in het bestuursadvies anoniem en een-op-een over. We bekijken samen met het bestuur de mogelijkheden hoe we een vervolg kunnen geven aan de uitkomsten van de pilot. Aangezien het bestuur begin december pas een officiële beslissing kan nemen, hebben we besproken dat we tot die tijd de huidige situatie van avond en nacht afsluiten voortzetten. Wel komt er mogelijk een aanpassing van de sluitings- en openingstijden, hierover komt t.z.t een bericht op de website. 

Bedankt voor jullie bijdrage. Indien er vragen zijn, reageer dan via info@geestmerambacht.nl

 Met vriendelijke groet,

 Namens Dijk en Waard en Recreatieschap Geestmerambacht

 


Meer nieuws