Recreatieschap werkt aan uitvoering visie 2030

Publicatiedatum: 11 juli 2022

Het recreatieschap heeft een visie 2030 opgesteld.

Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groen uitloopgebied voor de inwoners uit de omgeving, en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel recreatiegebied Geestmerambacht, De Groene Loper als Park van Luna wordt hiermee verhoogd.

Eind juni heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin staan 14 projecten beschreven die in de komende jaren worden uitgevoerd, inclusief de planning. Zoals De Groene Loper (recreatief-ecologische verbindingszone tussen Geestmerambacht en Park van Luna) en ontwikkelingen langs de Wagenweg. Voor deze projecten stelt het recreatieschap een visieschets op.

Ook stelt het recreatieschap een gebiedstafel in, waar met vertegenwoordigers van ondernemers, groene groepen, recreanten en bewoners over de ontwikkelingen zal worden gesproken.

Via de website houden we u op hoogte van de ontwikkelingen. 


Meer nieuws