Provincie Noord-Holland en het bestuur van Geestmerambacht zijn het eens

Publicatiedatum: 15 februari 2018

In de vergadering van 13 februari heeft het college van Gedeputeerde Staten ingestemd met het overdragen van gronden en het betalen van bruto 4,75 miljoen euro voor de uittreding van de provincie.

De provincie maakt sinds 1 januari 2017 geen deel meer uit van het samenwerkingsverband recreatieschap Geestmerambacht. Door het wegvallen van de jaarlijkse financiële bijdrage van de provincie heeft het recreatieschap de ambities moeten bijstellen. Dankzij de overeenstemming kan het schap het beheer en onderhoud de komende jaren bekostigen en de uitbreiding van het recreatiegebied verwezenlijken. Het algemeen bestuur van Geestmerambacht neemt begin maart een definitief besluit. Netto is sprake van een te betalen bedrag van 4,55 miljoen euro omdat de provincie nog aanspraak maakt op het provinciale aandeel in de liquide middelen van het recreatieschap van 200.000 euro. Die vordering wordt met de afkoopsom verrekend.

De overdracht van gronden door de provincie biedt mogelijkheden voor het recreatieschap, waarin de gemeenten Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen samenwerken. Het recreatieschap zorgt dat het een openbaar toegankelijk gebied blijft met ruiter-, fiets- en wandelpaden, ruimte om te struinen, te zwemmen en allerlei andere vormen van recreatie een plek te bieden. Het grote aaneengesloten gebied kan tegelijkertijd efficiënter worden beheerd en biedt betere kansen voor de vestiging van recreatiebedrijven. Hierdoor krijgen bezoekers meer activiteiten aangeboden en ontvangt het recreatieschap inkomsten om de toekomstige beheerkosten te kunnen blijven betalen.

Door het wegvallen van de participantenbijdrage van de provincie uit de Gemeenschappelijke Regeling heeft het recreatieschap de ambities moeten bijstellen. Het dagelijks bestuur heeft op 1 februari 2017 de opdracht gegeven om een transformatieplan op te stellen in nauwe samenwerking met uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV en de leden van de adviescommissie Geestmerambacht.

Door externe bureaus zijn er onderzoeken gedaan naar de bezuinigingsmogelijkheden en verdienmogelijkheden.

  • De conclusie van het onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden is dat het beheer al heel efficient wordt uitgevoerd en dat er geen bezuiniging van betekenis mogelijk is. Ook in de organisatie- en overlegstructuur is geen wezenlijke bezuiniging mogelijk. De onderzoeken hebben inzichten opgeleverd die gebruikt worden om een kwaliteitsslag te maken.
  • Het onderzoek naar verdienmogelijkheden en gebiedsmarketing heeft aangetoond dat er vele kansen zijn om het Geestmerambacht en Park van Luna aantrekkelijker in de markt te zetten en om ondernemers aan te trekken. Het bestuur van het recreatieschap en de gemeenten zullen deze commerciële mogelijkheden moeten omarmen om ze ook mogelijk te maken.

Met het overeengekomen bedrag kan het schap het beheer en onderhoud bekostigen van bestaande gebieden en de overdracht van gronden verwezenlijken. Daarbij blijft de algemene doelstelling van het recreatieschap gehanteerd: Een zo groot mogelijk, functioneel samenhangend en duurzaam ingericht recreatiegebied te realiseren. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om ook initiatieven uit het Groen Kapitaal beleidsprogramma van de provincie in te passen.

Bekijk hier het kaartbeeld en overzicht van overdracht aan gronden van de provincie naar het recreatieschap Geestmerambacht.

Voor persvragen contact opnemen met Madelon Heering, woordvoerder Recreatie Noord-Holland, 06 536 162 61 of mheering@recreatienoordholland.nl

 


Meer nieuws