Corona-maatregelen blijven grotendeels gelden

Publicatiedatum: 29 april 2020

Tot 20 mei blijven de coronamaatregelen grotendeels in stand.

Wat betekent dat voor een bezoek aan onze gebieden.

Geniet zoveel mogelijk thuis van de zon, in je tuin of op het balkon! 
We begrijpen dat het juist nu fijn is om de rust en ruimte op te zoeken in het groen. Toch is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Besluit je toch om even een frisse neus halen? Volg dan de instructies van de rijksoverheid op. De landelijke richtlijnen gelden ook in de recreatiegebieden. Hardlopen, fietsen of gewoon buiten bewegen? Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. In de gebieden is er ruimte genoeg, het blijft echter noodzakelijk dat we elkaar die ruimte ook geven. Zoek de rustige plekken op en blijf niet te lang. Alleen dan kunnen we blijven genieten van buiten. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. We verzoeken je de richtlijnen in acht te houden en verantwoord hiermee om te gaan. Samen tegen corona!

Voorkom een boete!
Groepsvorming (al dan niet toevallig) is verboden. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden zijn hiervan uitgezonderd.

Sporten door kinderen
Vanaf 29 april kunnen kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding weer samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Evenementen en activiteiten in het gebied
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 september. Indien je vragen hebt over de toegankelijkheid van ondernemers en mogelijke activiteiten in de gebieden wend je dan tot de ondernemer of organisator van de activiteit.

Corona-maatregelen
Recreatieschap Geestmerambacht heeft de afgelopen weken de volgende maatregelen genomen:
- de toiletgebouwen en dagkampeerterreinen in de recreatiegebieden gesloten;
- er wordt toezicht gehouden, vooral in de weekenden.

We gaan er vanuit dat iedereen zich houdt aan de maatregelen en begrip heeft voor deze situatie.

Kijk voor actuele informatie over de nieuwe en aangescherpte maatregelen op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


Meer nieuws