2023 Parkeerplaats tegenover De Swaan

Bestuur besluit over afsluiting parkeerterrein Wagenweg

Publicatiedatum: 16 november 2023

Van juli tot en met september heeft het recreatieschap het parkeerterrein tegenover Speelpark De Swaan aan de Wagenweg, als pilot in de avond en nacht afgesloten met een hek.

Dit was om overlast op het terrein in de avond en nacht te voorkomen. Met de omgeving, politie en boa’s van de gemeente Dijk en Waard is een evaluatie gehouden en zijn de voors en tegens aan het bestuur van het recreatieschap voorgelegd.

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur hierover het volgende besloten:

“Het bestuur van het recreatieschap erkent dat er overlast wordt ervaren. Echter is het bestuur gezien de feitelijke constateringen niet voldoende overtuigd van de noodzaak het terrein in de avonduren permanent aan de openbaarheid te onttrekken.

Indien deze afsluiting structureel wordt doorgezet kan de overlast zich verplaatsen. Afsluiten van terreinen is niet in lijn met de 24-uurs toegankelijkheid van het recreatiegebied“.

Daarnaast zijn ook andere opties besproken, zoals het plaatsen van een lichtmast al dan niet met een bewegingssensor. Ook hiervan is besloten dat hier geen gevolg aan wordt gegeven.

Hoe nu verder

Eerder is afgesproken de pilot nog te verlengen met drie maanden, omdat het bestuur niet direct een besluit kon nemen. Daarom handhaven we de afsluiting zoals die nu is tot en met 31 december dit jaar. Vanaf 1 januari 2024 is het parkeerterrein weer 24/7 openbaar toegankelijk.

Wat verder belangrijk is, is dat u wel blijft melden als u overlast ervaart. Strafbare feiten kunt u melden bij de politie (via 0900-8844, bij spoed via 112, of anoniem via 0800-7000). Overige overlast kunt u melden bij de afdeling Handhaving van de gemeente Dijk en Waard via Fixi - Maak eenvoudig een melding aan de openbare ruimte.

 


Meer nieuws