De provincie en het recreatieschap ondertekenen de overeenkomst

Publicatiedatum: 9 maart 2018

Op woensdag 7 maart werd de overeenkomst voor de uittreding van de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht getekend.

Op de foto v.l.n.r.: De provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door de gedeputeerde de heer A. Tekin en het Recreatieschap Geestmerambacht, vertegenwoordigd door de vicevoorzitter de heer J. Niewenhuizen.

Overeenkomst getekent A. Tekin. en J. Nieuwenhuizen

In februari heeft het college van Gedeputeerde Staten ingestemd met de voorwaarden en begin maart nam het algemeen bestuur van het recreatieschap een definitief besluit omtrent de voorwaarden voor uittreding. Het gaat om een financiële afkoopsom van €4,75 miljoen en de overdracht van 121 hectare grond aan het recreatieschap. De overeenstemming is het resultaat van vier jaar onderhandelen en bespreken.

Tegelijkertijd is het een begin van een nieuwe periode waarin het bestuur van het recreatieschap en de participerende gemeenten commerciële mogelijkheden moeten omarmen om de financiële gezondheid van het recreatieschap te waarborgen.

Meer informatie vind je hier.


Meer nieuws