100 Reacties op conceptvisie

Publicatiedatum: 6 november 2020

De afgelopen maanden hebben wij circa 100 reacties ontvangen op de conceptvisie

Dank voor al uw reacties op de conceptvisie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 - Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna - 'parkenlint tussen stad en dorp'

De reacties bestaan uit vragen, suggesties, kritiek en complimenten. Op dit moment werken we  aan de afronding van een notitie waarin we ingaan op die onderwerpen die vooral bij u leven.  

Het bestuur van het recreatieschap zal de reacties en die notitie betrekken bij de vaststelling van de visie. Dit gebeurt in december 2020 of januari 2021. Daarna plaatsen we de notitie op www.geestmerambacht.nl samen met de nieuwste versie van de visie.

De gemeenteraden van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard hebben de afgelopen maanden een zienswijze op de conceptvisie voorbereid. Ook deze zienswijzen betrekt het bestuur  bij de vaststelling van de visie.

In het eerste kwartaal van 2021 zenden we de visie nogmaals naar de gemeenten voor een uiteindelijk akkoord. Hierna is de visie definitief. Vanaf dat moment gaan we met uitvoering aan de slag en maken we een ‘uitvoeringsprogramma’ gericht op het realiseren van de ambities uit de visie. Ook dan is op veel onderdelen  participatie mogelijk om zo te komen tot zo goed mogelijke uitvoeringsplannen!

 Meer lezen over de visie.

 visie 2030 groene loper // 4._groene_loper.jpg (46 K)

 

 visie 2030 park van luna // 5._park_van_luna.jpg (65 K)


Meer nieuws