Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht zijn openbaar. 
Het reglement van orde is hier te bekijken.

Vergaderdata 2022
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vind je deze hier.

Woensdag 30 mei - 17.00 uur
Maandag 27 juni - 16.30 -17.30 uur
Woensdag 16 november - 16.00 uur     

Inspreken 
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden. Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na aanvang van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren u om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuursbureau of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

Aanmelding inspreken
Insprekers en toehoorders kunnen zich uiterlijk 24-uur voorafgaand aan de algemeen bestuursvergadering aanmelden. Dit kan via dit formulier.

De algemeen bestuursvergaderingen vinden fysiek of digitaal plaats. Dit zal voorafgaand aan de vergadering bekend worden gemaakt bij de publicatie van de stukken. Indien de vergadering digitaal is, dan gebruiken wij Microsoft Teams. Na inschrijving als inspreker ontvang je een link ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’. Indien je geen Teams hebt, dan opent automatisch een webbrowser waarin je als gast aan de vergadering kunt deelnemen. Op je mobiel moet de Teams app gedownload worden en kun je deelnemen.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Geestmerambacht? Download de app iBabs Pro op je mobiel of tablet.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Geestmerambacht openbare vergadering AB