Kerncijfers

KERNCIJFERS 2019

Recreatief karakter
Water- en oeverrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping en horeca 

Oppervlakte
Huidig recreatiegebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 189 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken:
1.528.439

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 2.570.072
Exploitatieopbrengsten: 22,2%
Provincie Noord-Holland: 67,5%
Gemeente Schagen: -4,2%
Gemeente Alkmaar: 7,7%
Gemeente Heerhugowaard: 0,3%
Gemeente Langedijk: 4,3%
Gemeente Bergen: 2,2%
Groenbeheerfonds (HAL): 0,0%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 1.921.199
Gebiedsbeheer: 62,3%
Bestuursadvisering: 13,8%
Financiën: 4,5%
Communicatie: 2,8%
Inrichting & Ontwikkeling: 7,7%
Secretariaat: 2,7%
Toezicht: 6,2%

Infographic bij jaarrekening 2018