Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Recreatieschap Geestmerambacht. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet. 

Controleverordening

Financieringsstatuut

Verordening financieel beheer

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen

Financiële stukken
Onderstaande financiële stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Geestmerambacht van 27 juni 2022 vastgesteld. 

Jaarrekening 2021

Infographic bij jaarrekening 2021

Begrotingswijziging 2022

Programmabegroting 2023