Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Recreatieschap Geestmerambacht. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet. 

Financiële stukken

Onderstaande financiële stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Geestmerambacht van 6 juli 2023 vastgesteld. 

Aanbestedingsrichtlijnen van de overheid

Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen.  Lees hier de volledige inkoop- en aanbestedingsrichtlijn en de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Mandaat

Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Geestmerambacht besluiten te nemen.  Bekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Overige regelingen

Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Geestmerambacht zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Geestmerambacht, delegatie dagelijks bestuur uitbreiding Geestmerambacht, delegatie projectleiders uitbreiding Geestmerambacht en de raamovereenkomst Recreatie Noord-Holland.