Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Recreatieschap Geestmerambacht. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet. 

Controleverordening

Financieringsstatuut

Verordening financieel beheer

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen

Financiële stukken
Onderstaande financiële stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Geestmerambacht van 20 juni 2021 vastgesteld. 

Jaarrekening 2020

Infographic bij jaarrekening 2020

Begrotingswijziging 2021

Programmabegroting 2022

De najaarsnotitie 2021 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur Geestmerambacht van 17 november 2021 vastgesteld.