Documenten

In het kader van de Bekendmakingswet dienen we alle beleidsregels te publiceren:

Controleverordening

Financieringsstatuut

Verordening financieel beheer

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen