Bestuur

De gemeenten werken samen om de recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Geestmerambacht. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd:

Gemeente Alkmaar: wethouder R. te Beest
Gemeente Dijk en Waard: wethouder A.Groot (voorzitter) en wethouder N.Langedijk