Beleid

Doelstelling

Geestmerambacht en Park van Luna zijn volwaardige en unieke recreatiegebieden, verweven met de regio, voor het plezier van de vele inwoners en bezoekers uit de wijde omtrek. Dit is uitgesplitst in de volgende doelen:

  • Behoud van het volwaardige, unieke recreatielandschap
  • Vergroten van het gebruik
  • Versterken van de duurzaamheid
  • Vergroten maatschappelijk draagvlak

Visie 2030

Het doel van de visie 2030 is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie 'parkenlint tussen stad en dorp'. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden,

Meer lezen over de visie 2030

Visie 2030 Zomerdel // 2._zomerdel.jpg (57 K)