Kerncijfers

KERNCIJFERS 2015

Recreatief karakter
Water- en oeverrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping en horeca 

Oppervlakte
Huidig recreatiegebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 189 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken:
1.133.000

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 1.211.615,-
Exploitatieopbrengsten: 42,2%
Financiële baten: 0,5%
Provincie Noord-Holland: 26,7%
Gemeente Schagen: 0.9%
Gemeente Alkmaar: 15,8%
Gemeente Heerhugowaard: 8,9%
Gemeente Langedijk: 4,5%
Gemeente Bergen: 0,5%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna: € 1.429.870,-
Gebiedsbeheer: 67,9%
Bestuursadvisering: 7,2%
Financiën: 2,4%
Communicatie: 3,3%
Inrichting & Ontwikkeling: 6,2%
Secretariaat: 3,4%
Toezicht: 9,6%