Bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Recreatieschap Geestmerambacht. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Gemeente Heerhugowaard: wethouder L.H.M. Dickhoff (voorzitter) en raadslid mevrouw A. Valent-Groot
Gemeente Langedijk: burgemeester J.F. Cornelisse en wethouder J. Nieuwenhuizen
Gemeente Alkmaar: wethouder J.P. Nagengast en wethouder P.F. Dijkman
Gemeente Bergen: wethouder mevrouw O. Rasch

Vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht zijn openbaar toegankelijk. 
Het reglement van orde vindt u hier.

Inspreken 
U heeft de mogelijkheid om bij de voorzitter inspreektijd tijdens de vergadering aan te vragen. De voorzitter bepaalt de duur van de inspreektijd. Wij verzoeken u dit uiterlijk een dag voor de vergadering te melden aan de programmamanager via 023-5202820 of via bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl 

De vergaderingen vinden plaats op het beheerkantoor aan de Klaregroetweg 1, 1723 PW Noord-Scharwoude.

PLANNING 2017
Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vindt u deze hier.

Maandag 8 mei 14:00 tot 15:30 uur

Woensdag 12 juli 16:00 tot 18:00 uur

Woensdag 15 november 16:00 tot 18:00 uur