Routes bij dit startpunt:
97 - Schoorl - Centrum 

97 - Schoorl - Centrum

Schoorl, aan de voet van de duinen, is een mooi groen dorp. De drie routes die hier starten geven een dwarsdoorsnede van het bijzondere gebied: de duinen met binnenduinrand en open polderland. De zwarte en groene route lopen door het nollenbosje aan de zuidzijde van Schoorl. Hier is, hoog in de dennenbomen, een reigerkolonie te vinden. In het voorjaar vliegen de reigers af en aan om hun jongen te voeren. In de open weidegebieden buiten de bebouwde kom broeden onder andere kievit en tureluur. De veldleeuwerik is hier erg zeldzaam geworden.

De groene route (5,5 km) loopt rondom Schoorl, terwijl de zwarte route (7,7 km) al kronkelend ten zuiden van Schoorl en door de polder loopt. De zwarte en turquoise route (3,7 km) komt langs het Klimduin, dat met haar 54 meter het hoogste duin van Nederland is.

Van oudsher gebruikten de bewoners van Schoorl hier zand voor eigen doeleinden. Het zand in Schoorl is kalkarm, daardoor kan hier heide groeien. In kalkrijke duinen, zoals in het Noord-Hollands Duinreservaat, groeien daarentegen juist duindoorn en slangenkruid.

Dichtstbijzijnde adres voor navigatie:
Paardenmarkt 19, 1871 CV Schoorl

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid:
Aan de Paardenmarkt in Schoorl.

Dichtstbijzijnde station of bushalte:
Bushalte Schoorl centrum, Laanweg in Schoorl. Buslijn 410.

Download(s):