Samenstelling algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Recreatieschap Geestmerambacht. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Provincie Noord-Holland: gedeputeerde Tj.P.J. Talsma
Gemeente Alkmaar: wethouder J.P. Nagengast en wethouder P.F. Dijkman
Gemeente Bergen (adviserend): wethouder mevrouw O. Rasch en raadslid H. Haring
Gemeente Heerhugowaard: wethouder L.H.M. Dickhoff (voorzitter) en raadslid mevrouw A. Valent-Groot
Gemeente Langedijk: burgemeester J.F. Cornelisse (vicevoorzitter) en wethouder J. Nieuwenhuizen
Gemeente Schagen: wethouder A.S. Groot en raadslid H. de Ruiter

 

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht zijn openbaar toegankelijk. Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, kunt u deze hieronder terugvinden. De vergaderingen vinden plaats op het beheersbureau aan de Klaregroetweg 1, 1723 PW Noord-Scharwoude.

PLANNING 2015

Extra vergadering in december 2015 over uittreding provincie (datum nog niet bekend)

Woensdag 11 november 2015 16:00 uur

Woensdag 30 september 2015 09:30 uur extra vergadering 

Woensdag 1 juli 2015 16:00 uur

Woensdag 12 november 2014 16:00 uur

Woensdag 25 juni 2014 11:30 uur 

Woensdag 13 november 2013 16:00 uur

Woensdag 22 mei 2013 16:00 uur 

Woensdag 7 november 2012 15:00 uur 

Donderdag 7 juni 2012 16:00 uur

Woensdag 2 november 2011 16:00 uur

Woensdag 1 juni 2011 14:30 uur

Woensdag 3 november 2010 16:00 uur

Woensdag 9 juni 2010 15:30 uur 

Vergaderstukken 2009

Inspreken

U heeft de mogelijkheid om bij de voorzitter inspreektijd tijdens de vergadering aan te vragen. De voorzitter bepaalt de duur van de inspreektijd. Wij verzoeken u dit uiterlijk een dag voor de vergadering te melden aan de programmamanager via 023-5202820 of via bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl 

Reglement van orde

De spelregels voor de vergaderingen van het algemeen bestuur vindt u hier.