Samenstelling algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het Recreatieschap Geestmerambacht. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

PARTICIPANT LID ALGEMEEN BESTUUR
Provincie Noord-Holland  De heer J.H.M. Bond, voorzitter
Gemeente Alkmaar

Wethouder J.P. Nagengast
Wethouder mr. P. de Baat

Gemeente Bergen (adviserend)

Wethouder mevrouw O. Rasch
Wethouder J. Mesu

Gemeente Heerhugowaard Wethouder L.H.M. Dickhoff, vicevoorzitter
Raadslid mevrouw A.M. Valent-Groot
Gemeente Langedijk Burgemeester J.F.N. Cornelisse
Raadslid A.J.L. Buis
Gemeente Schagen

Wethouder J. Bouwes
Raadslid H. de Ruiter

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht zijn openbaar toegankelijk. Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, kunt u deze hieronder terugvinden. De vergaderingen vinden plaats op het beheersbureau aan de Klaregroetweg 1, 1723 PW Noord-Scharwoude.

Woensdag 12 november 2014 16:00 uur
Beheersbureau Geestmerambacht Noord-Scharwoude

Woensdag 25 juni 2014 11:30 uur
Beheersbureau Geestmerambacht Noord-Scharwoude

Woensdag 13 november 2013 16:00 uur
Beheersbureau Geestmerambacht Noord-Scharwoude

Woensdag 22 mei 2013 16:00 uur
Beheersbureau Geestmerambacht Noord-Scharwoude

Woensdag 7 november 2012 15:00 uur 
De aanvangstijd is verplaatst van 16:00 uur naar 15:00 uur. 
Beheersbureau Geestmerambacht, Noord-Scharwoude

Donderdag 7 juni 2012 16:00 uur

Woensdag 2 november 2011 16:00 uur

Woensdag 1 juni 2011 14:30 uur

Woensdag 3 november 2010 16:00 uur

Woensdag 9 juni 2010 15:30 uur
Deze vergadering is verzet van woensdag 2 juni 16:00 uur naar woensdag 9 juni 15:30 uur.

Vergaderstukken 2009

Inspreken

U heeft de mogelijkheid om bij de voorzitter inspreektijd tijdens de vergadering aan te vragen. De voorzitter bepaalt de duur van de inspreektijd. Wij verzoeken u dit uiterlijk een dag voor de vergadering te melden aan de programmamanager via 023-5202820 of via bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl 

Reglement van orde

De spelregels voor de vergaderingen van het algemeen bestuur vindt u hier.