Kerngegevens 2014 

Recreatief karakter
Water- en oeverrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping en horeca 

Oppervlakte
Huidig recreatiegebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 91 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken
1.289.000

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.041.215,--)Exploitatieopbrengsten: 36,4%
Financiële baten: 1,1%
Groenbeheerfonds (HAL): 0,0%
Provincie Noord-Holland: 21,4%
Gemeente Alkmaar: 19,0%
Gemeente Heerhugowaard: 10,6%
Gemeente Langedijk: 5,4%
Gemeente Bergen: 0,6%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.397.189,--)
Gebiedsbeheer: 58,8%
Bestuursadvisering: 11,2%
Financiën: 6,4%
Communicatie: 3,0%
Inrichting & Ontwikkeling: 8,2%
Secretariaat: 2,9%
Toezicht: 9,5%