Kerngegevens 2012 

Recreatief karakter
Waterrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping, horeca, stranden, speel- en ligweiden, surfsteiger, maneges, uitzichtheuvel

Oppervlakte
Huidig werkgebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 91 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken
1.195.000

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.361.181,-)Exploitatieopbrengsten: 43,3%
Financiële baten: 10,1%
Groenbeheerfonds (HAL): 0,0%
Provincie Noord-Holland: 19,3%
Gemeente Alkmaar: 14,8%
Gemeente Heerhugowaard: 7,9%
Gemeente Langedijk: 4,1%
Gemeente Bergen: 0,5%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.178.371,--)
Beheer: 60,8%
Bestuursadvisering: 9,6%
Toezicht: 9,2%
Projecten: 7,9%
Financiën: 7,4%
Secretariaat: 4,1%
Communicatie: 2,5%

U kunt hier het volledige jaarverslag downloaden.