Kerngegevens 2013 

Recreatief karakter
Water- en oeverrecreatie, wandelen en fietsen

Specifieke voorzieningen
Camping en horeca, stranden, speel- en ligweiden, surfsteiger, maneges, uitzichtheuvel

Oppervlakte
Huidig recreatiegebied 200 ha, uitbreidingsgebieden 91 ha en Park van Luna 153 ha. 

Aantal bezoeken
1.255.000

Totale baten en lasten

Totale baten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.258.146,-)Exploitatieopbrengsten: 39,2%
Financiële baten: 9,4%
Groenbeheerfonds (HAL): 0,0%
Provincie Noord-Holland: 21,4%
Gemeente Alkmaar: 16,3%
Gemeente Heerhugowaard:8,7%
Gemeente Langedijk: 4,5%
Gemeente Bergen: 0,5%

Totale lasten inclusief uitbreiding en Park van Luna (€ 1.522.529,--)
Gebiedsbeheer: 62,2%
Bestuursadvisering: 9,8%
Financiën: 6,2%
Communicatie: 2,1%
Inrichting & Ontwikkeling: 8,1%
Secretariaat: 3,0%
Toezicht: 8,6%

U kunt hier het volledige jaarverslag 2013 downloaden.