De organisatie 

Het recreatiegebied Geestmerambacht wordt in opdracht van het Recreatieschap Geestmerambacht beheerd door Recreatie Noord-Holland NV. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen. Deze partijen hebben zitting in het bestuur van het recreatieschap.

Het recreatieschap stelt zich ten doel om openluchtrecreatie te bevorderen in een evenwichtige en natuurlijke omgeving.

De gemeenschappelijke regeling vindt u hier.

Tot de verantwoordelijkheden van het recreatieschap behoort ook het beheer van het Park van Luna dat ligt bij Heerhugowaard.

Het bestuur

Het bestuur van recreatieschap Geestmerambacht bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bepaalt het te voeren beleid op basis van voorstellen vanuit het dagelijks bestuur en de ambtelijke adviescommissie. Het algemeen bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. De deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland vormen samen het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur functioneert als agendacommissie.

Adviescommissie
Het algemeen en het dagelijks bestuur laten zich bijstaan door de adviescommissie. Deze toetst de voorstellen en adviseert de bestuursleden daarover. De participanten wijzen de commissieleden aan.